quinta-feira, abril 25

Abril cantado em catalão

"Un abril em va portar
per laire una cançó,
el meu amic la cantava,
també la vull cantar jo."

Sem comentários: